• alt text

  กราฟิกดีไซน์

 • alt text

  ถ่ายภาพและตกแต่งภาพ

 • alt text

  พรีเมี่ยม

 • alt text

  เว็บไซต์และโฮสติ้ง


บริษัท บียอนด์ กราฟิคส์ จำกัด

 

บริษัทฯ ของเราเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสื่อสิ่งพิมพ์ เราประสบความสำเร็จในการผลิตสินค้าออกสู่ท้องตลาด และเราภูมิใจในสินค้าของเรา ที่ช่วยในการทำธุรกิจของคุณให้ประสบความสำเร็จ เราจะทำทุกอย่างที่ส่งผลให้ธุรกิจของคุณผลสัมฤทธิ์ดังกล่าว

ทุกๆ อย่างที่เราทำ เรา สัญญาว่าจะมุ่งมุ่นพัฒนาและปรับปรุงให้ลูกค้าได้รับผลประกอบการที่เกินคุ้มกว่ากำไรที่ได้รับ และทีมงานของเราขอสัญญาที่จะมุ่งมั่น พัฒนาศักยภาพอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ได้มาซึ่งการออกแบบและคุณภาพงานที่มีคุณภาพสูงที่สุด
ความหมายและวิวัฒนาการของการพิมพ์

 

คำว่า “การพิมพ์” หรือ “printing” ก็หมายความถึง การผลิตสำเนาข้อความและภาพลงบนวัสดุที่ต้องการพิมพ์ เช่นกระดาษ ผ้า ตามความหมายในพระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ. 2484 คือ การทำให้เป็นตัวหนังสือหรือรูปรอยอย่างใด ๆ โดยการกด หรือ การใช้พิมพ์หิน เครื่องกล วิธีเคมี หรือวิธีอื่นใดให้เกิดเป็นสื่อพิมพ์ขึ้นหลายสำเนา


วิวัฒนาการการพิมพ์ เริ่มจากยุคโบราณเมื่อมนุษย์รู้จักการสื่อสารกันด้วยการวาดภาพ การเขียนสัญลักษณ์เป็นรูป ซึ่งต่อมาได้ พัฒนาเป็นตัวอักษรภาพแล้วจึงเป็นตัวอักษร การพิมพ์ได้เริ่มต้นขึ้นในประเทศจีนได้มีการสร้างแม่พิมพ์โดยแกะสลักตัวอักษรหรือภาพลงบน ท่อนไม้ ก้อนหิน งาช้าง หรือกระดูกสัตว์ แล้วนำแม่พิมพ์ที่ได้ไปกดลงดินเหนียว ขี้ผึ้ง หรือครั่ง ปรากฏเป็นตัวอักษรหรือภาพตามแม่พิมพ์ เมื่อมีการคิดค้นทำกระดาษขึ้น การพิมพ์ก็ได้พัฒนาขึ้นตามลำดับ