หน้าแรก > สั่งซื้อสินค้า


สั่งซื้อสินค้าข้อมูลลูกค้า สำหรับการติดต่อประสานงาน
 
ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น  
ชื่อหน่วยงาน *
ที่อยู่ *
เบอร์โทรศัพท์ * เบอร์มือถือ *
เบอร์แฟกซ์ * e - Mail *
ชนิดสื่อสิ่งพิมพ์ที่ต้องการขอใบเสนอราคา เพื่อเลือกรูปแบบของสิ่งพิมพ์
 
สิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ สิ่งพิมพ์สำนักงาน สิ่งพิมพ์เทศกาล/โอกาสสำคัญ
นามบัตร กล่องกระดาษ / บรรจุภัณฑ์
ใบปลิว กระดาษหัวจดหมาย งานกฐิน / ผ้าป่า
แผ่นพับ ซองจดหมาย / ซองเอกสาร ปฏิทิน
โบว์ชัวร์ แบบฟอร์ม / บิล / ใบเสร็จ ชนิดเข้าเล่ม สคส.
แคตตาล็อก แบบฟอร์ม / บิล / ใบเสร็จ ชนิดต่อเนื่อง อัลบั้มภาพ (Photo Book)
สิ่งพิมพ์วิชาการ หนังสือ ตำราเรียน ฉลากสินค้า/บรรจุภัณฑ์ (Packaging) อื่น ๆ
คู่มือนักเรียน นักศึกษา พนักงาน กล่องกระดาษ บรรจุภัณฑ์ ถ้าอื่นๆ ระบุชนิดของงาน  
หนังสือทำเนียบรุ่น (Yeae Book) แฟ้มเอกสาร
รายงานประจำปี ถุงกระดาษ  
เอกสารประกอบการฝึกอบรม สัมมนา ฉลากสินค้า  
หนังสืออนุสรร์ / ที่ระลึก ป้ายราคา(Tag Price)  
หนังสือธรรมะ / สวดมนต์ สติ๊กเกอร์  
จำนวนที่ท่านต้องการจะพิมพ์ฺ ท่านสามารถกรอกเพื่อเปรียบเทียบงบในการจัดทำ
  จำนวนที่ต้องการ* เช่น 1000, 2000, 5000
ขนาดของกระดาษ สามารถเลือกได้ตามขนาดงานที่ท่านต้องการตีพิมพ์
 
หมายเหตุ: กรณีที่เป็นหนังสือวัดขนาดหนังสือที่เป็นเล่มสำเร็จ , และกรณีที่เป็นงานที่มีการพับให้วัดโดยคลี่งานออกกางให้แผ่ออก จึงวัดงานกว้างสุดยาวสุด ชิ้นงาน
ขนาดงานมาตรฐาน ขนาดเป็นเซนติเมตร ขนาดงานมาตรฐาน ขนาดเป็นเซนติเมตร
A0 84.1 x 118.9 A6 10.5 x 14.8
A1 59.4 x 84.1 A7 7.40 x 10.5
A2 42.0 x 59.4 A8 5.20 x 7.40
A3 29.7 x 42.0 A9 3.70 x 5.20
A4 21.0 x 29.7 A10 2.60 x 3.70
A5 14.85 x 21 อื่นๆ ระบุความกว้าง x  ยาว เซนติเมตร
   
ลักษณะการพิมพ์ ชนิดของกระดาษสำหรับตีพิมพ์
 
หมายเหตุ: ช่องของรายละเอียด
- ชิ้นงานที่มีมากว่า 1 ประเภทขึ้นใบ เช่น หนังสือสามารถแยกกรอกรายละเอียดได้ที่แต่ละหัวข้อ
- หากเป็นประเภทเดียว เช่น สามารถกรอกเพียงข้อเดียวได้
ช่องชนิดกระดาษ คือ กระดาษมาตรฐานส่วนใหญ่ที่มีใชักันทั่วไป
ช่องจำนวนสีพิมพ์ คือ จำนวนสีที่ท่านต้องการจะพิมพ์ในงานของท่าน
ช่องจำนวนหน้า คือ จำนวนหน้าที่ท่านต้องการจะพิมพ์ในส่วนนั้น ๆ
รายละเอียด ชนิดกระดาษ จำนวนสีพิมพ์ จำนวนหน้า
1. หรือกรอกระบุชนิดกระดาษ
2. หรือกรอกระบุชนิดกระดาษ
+เพิ่มรูปแบบการพิมพ์ (หากคุณมีรูปแบบการพิมพ์มากกว่า 2 รูปแบบ)
ขั้นตอนหลังการพิมพ์
 
การเคลือบ
 
เคลือบเงาวานิช เคลือบ UV ทั้งใบ เคลือบ UV เฉพาะจุด เคลือบ PVC เงา
เคลือบ PVC ด้าน อื่นๆ
ไม่มีการเคลือบ  

การปั๊มทอง/ปั๊มไดคัท
 
ปั๊มทอง ปั๊มเงิน   ปั๊มฟอยล์สี ระบุสี ปั๊มนูน
ปั๊มไดคัท อื่นๆ
ไม่มีการ ปั๊มทอง/ปั๊มไดคัท

การพับ
 
พับกลาง พับ 3 ตอน พับ 4 ตอน พับมุมฉากสองครั้ง
พับมุมฉากสามครั้ง อื่นๆ
ไม่มีการพับ  

การเข้าเล่ม
 
ใส่กาว เย็บมุงหลังคา เย็บกี่-ใสกาว-ปกแข็ง เย็บกี่-ใสกาว
กาวหัว ชุด/เล่ม ปรุติดเล่ม ชุด/เล่ม ห่อละ หน่วย/ห่อ
อื่นๆ
ไม่มีการเข้าเล่ม
 ข้อแนะนำการจัดทำไฟล์อาร์ทเวิร์ค

1. สีเป็นระบบ CMYK โหมด หากไฟล์งานเป็นระบบสีอื่น สีงานที่ผลิตจริงอาจเพี้ยนได้
2. ความละเอียด 300 dpi ขึ้นไป ยิ่งละเอียด ความคมชัดก็จะยิ่งสูง
3. ทดสอบทำการขยายภาพงานที่ทำเกิน 300% แล้วภาพที่ได้แตกหรือไม่
4. หากเป็นไฟล์งานที่มีฟอนท์ อย่าลืม Create Outline และ Save งาน อย่าลืม Include Link Files
5. ถ้ามีตัวอย่างสีหรือพริ้นท์งานลงกระดาษ ส่งมาให้เราใช้เป็นสีเปรียบเทียบเพื่อให้ตรงกับความต้องการของท่านมากที่สุด
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
การ Upload ส่งรูปภาพตัวอย่างงาน
หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการขอใบเสนอราคา ส่งเป็นไฟล์ jpg ,pdf,ส่งได้ไม่เกิน 25 Mb
(จะทำให้ติดต่องานสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น)
*หมายเหตุ ห้ามตั้งชื่อไฟล์เว้นช่องไฟ เช่น ภาพ นก.jpg ให้ตั้งเป็น ภาพนก.jpg
เพือประสิทธิภาพในการใช้งานสิ่งพิมพ์ของท่าน กรุณาแจ้งรายละเอียดในการ
ใช้งานของท่านด้วย เช่น บรรจุภัณฑ์ที่รับน้ำหนักมาก สติ๊กเกอร์ที่กันน้ำได้, ลอกออกได้,กันของปลอม เป็นต้น ทางเราจะได้แนะนำรายละเอียดเพื่อให้ผลงานมีคุณภาพที่สุด และคุ้มค่าต่อการใช้งานคะ